You are not logged in. (Login)

Pedagogika resocjalizacyjna - wykłady (2017/18) - P. Sobierajski
(P_RES_W 2018)

Jest to przedmiot wprowadzający do specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki. Celem kształcenia jest:

  • zapoznanie studentów z genezą, historią i tendencjami rozwojowymi pedagogiki resocjalizacyjnej;
  • pokazanie miejsca pedagogiki resocjalizacyjnej w strukturze nauk pedagogicznych;
  • wprowadzenie kluczowego pojęcia „niedostosowanie społeczne”;
  • zapoznanie z podstawową problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej.


You are not logged in. (Login)