You are not logged in. (Login)

Przekład ogólny - M. Lisowska
(Przekład ogólny)

8 godzin:  w formie ćwiczeń tradycyjnych

7 godzin:  w  formie e-learninguYou are not logged in. (Login)