You are not logged in. (Login)

Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych - wykład - D. Lisiak-Felicka
(BSiSI)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą, a także nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie:
- projektowania bezpiecznych systemów informatycznych,
- wdrażania, administracji i konserwacji systemów informatycznych,
- rozpoznawania zagrożeń dla systemów informatycznych i ich neutralizacji.You are not logged in. (Login)