You are not logged in. (Login)

Analiza danych - wykład - D. Lisiak-Felicka
(AD)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow z metodami i technikami analizy danych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz przykładami wykorzystania uzyskanych wyników w biznesie, technice i innych dziedzinach działalności człowieka.You are not logged in. (Login)