You are not logged in. (Login)

Zarządzanie środowiskiem i ekologia - wykład - R. Synajewski
(ZŚiE - wykład)

Wykład dotyczy prawa ochrony środowiska. Prezentowane są zasady (m.in. zasada zrównoważonego rozwoju) i instrumenty prawa ochrony środowiska. Studenci poznają podstawowe zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami (powierzchni ziemi, wód i powietrza).  Omówione są systemy EMAS i ISO dotyczące audytów ekologicznych.You are not logged in. (Login)