You are not logged in. (Login)

Podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego ćwiczenia - A. Laskowska-Hulisz
(KP ćwiczenia)

Zajęcia poświęcone są praktycznym zagadnieniom związanym z prawem pracy, tj. np. przygotowaniu projektu umowy o pracę, wypowiedzenia zmieniającego, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę.You are not logged in. (Login)