You are not logged in. (Login)

Podstawy filozofii. Kurs dla kierunku Informatyka - I. Koepke
(Podst.fil. Inf.)

Przedmiot Podstawy filozofii w swym założeniu ma zapoznać studentów z podstawowymi działami filozofii, pojęciami, nurtami filozoficznymi, a także z najważniejszymi filozofami, ich ideami, a także szkołami filozoficznymi. Studenci zapoznają sie także z podstawami logiki i kognitywistyki (m.in. związanych ze sztuczną inteligencją). Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej głównych nurtów i działów filozofii, a także elementów logiki i kognitywistyki. Studenci powinni wykazywać się znajomością myśli najważniejszych filozofów i rozumieć podstawowe pojęcia filozoficzne, a także znać podstawowe zasady i prawa logiki i problemy poruszane przez kognitywistykę. Studenci powinni także wiedzieć jakie idee filozoficzne były charakterystyczne dla wybranych epok historycznych. Celem jest także wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania problemów filozoficznych we współczesnym świecie i życiu codziennym, a także zrozumienie znaczenia logiki i kognitywistyki dla rozwoju informatyki. Studenci powinni także dostrzegać problemy etyczne związane z postępem technicznym.You are not logged in. (Login)