You are not logged in. (Login)

Legislacja administracyjna - ćwiczenia - M. Wojtkowski
(LA - ćw. - M.W.)

Tematem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z procesem legislacyjnym ustaw na poziomie parlamentu, jak i uchwał na poziomie organów stanowiących samorządu terytorialnego. Służy temu analiza najważniejszych aktów prawnych regulujących proces legislacyjny w Polsce.You are not logged in. (Login)