You are not logged in. (Login)

Zarządzanie zasobami ludzkimi
(ZZL)

Celem nauczania tego kursu jest zapoznanie słuchaczy z istotą i elementami procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Przedmiotem rozważań będą w szczególności metody i narzedzia stosowane w ZZL oraz ich uwarunkowania. Niezwykle istotne jest przy tym wpojenie studentom świadomości kluczowego znaczenia zasobów ludzkich we współczesnej organizacji.You are not logged in. (Login)