You are not logged in. (Login)

Podstawy językoznawstwa - wykład - M. Krzemiński
(Pod. język.)

Kurs jest prowadzony dla II roku kieruku Nowe media i ebiznes, celem kursu jest zaprezentowanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu podstaw językoznawstwa.You are not logged in. (Login)