You are not logged in. (Login)

Najbardziej rewolucyjne gry komputerowe w histrorii - A. Nowacki
(NRGKWH)

W swoim kursie postaram się przybliżyć gry komputerow, które w największym stopniu przyczynił się do rozwoju , niesamowicie popularnej teraz branży komputerowej.

Przedstawię wpływ każdej gry na rozwój poszczególnych gatunków, a także na rozwój gier w ogólnym pojmowaniu. Myślę, że dzięki temu kursowi kady będzie mógł nabyć podstawowe informacje o tym stale rozwijającym się i ewolującym rynku, także w Polsce.You are not logged in. (Login)