You are not logged in. (Login)

Skuteczne komunikowanie - ćwiczenia - P. Sobierajski (2018/19)
(Sk_Kom 2018)

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem zagadnienia asertywności jako swoistego regu­la­tora stosunków międzyludzkich. Przedmiot realizowany jest w ra­mach „Modułu kompetencji społeczno-zawodowych” zoriento­wa­nego na cel ogólny jakim jest przygotowanie absolwentów studiów na kierunku „Nowe media i e-biznes” do odnalezienia się na rynku pracy.You are not logged in. (Login)