You are not logged in. (Login)

Legislacja administracyjna - wykład - M. Wojtkowski
(LA - w)

Przedmiot na studiach administracyjnych realizowany w formie ćwiczeń i wykładu. Jego tematem jest zapoznanie studentów z procesem legislacyjnym ustaw i uchwał samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem techniki prawodawczej.


You are not logged in. (Login)