You are not logged in. (Login)

Historia i zagadnienia filozofii. Wykład.
(H.z.fil.)

Kurs Historia i zagadnienia filozofii ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi działami, nurtami i ideami filozoficznymi. Kurs będzie opierał się na omówieniu takich zagadnień jak m.in.: aksjologia, antropologia  filozoficzna, historiozofia, filozofia społeczna i polityczna, filozofia języka.You are not logged in. (Login)