You are not logged in. (Login)

Zarządzanie marką - A. Łuczak
(Marka)

Kurs obejmuje zagadniania związane z istotą, rolą i znaczeniem marki w działalności różnego typu przedsiębiorstw. Celem zajęć jest uzmysłowienie studentom konieczności budowania pozytywnego wizerunku marki przez przedsiębiorstwa i organizacje non-profit.You are not logged in. (Login)