You are not logged in. (Login)

Języki i Paradygmaty Programowania - studia niestacjonarne
(JiPP_NS)

Paradygmaty programowania. Programowanie obiektowe.
Efekty kształcenia – umiejętnośi kompetencje: oceny przydatności różnych
paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania
różnego typu problemów; projektowania, implementacji, testowania i debugowania
prostych programów obiektowych.You are not logged in. (Login)