You are not logged in. (Login)

Podstawy Programowania - niestacjonarne
(PodstProgrNiestacjon)

Podstawy programowania są realizowane w pierwszym roku studiów na kierunku Informatyka. Obejmują aspekty programowania proceduralnego i zorientowanego obiektowo.You are not logged in. (Login)