You are not logged in. (Login)

Techniki negocjacji i mediacji (III ADM) - P. Sobierajski
(Tech_NiM)

Celem kształcenia jest wdrożenie studentów do umiejętności radzenia sobie z konfliktami w relacjach społeczno-zawodowych, na podstawie wiedzy z zakresu psychologii konfliktu oraz praktycznej teorii negocjacji i mediacji.You are not logged in. (Login)