You are not logged in. (Login)

Dynamiczne witryny internetowe ST
(DynamiczneWWW ST)

W ramach wykładu przedstawiane są podstawowe zasady i techniki animacji komputerowej (ze szczególnym uwzględnieniem animacji dwuwymiarowej) do budowy interaktywnych interfejsów graficznych GUI .You are not logged in. (Login)