You are not logged in. (Login)

Komunikacja człowiek-komputer ZF
(Komunikacja HCI ST)

W założeniu, student po pozytywnym zakończeniu przedmiotu nabędzie wiedzę z zakresu aktualnego stanu rozwoju witryn WWW i, technologii ich programowania oraz wykorzystania w życiu codziennym i zawodowymYou are not logged in. (Login)