You are not logged in. (Login)

Inżynieria dokumentów elektronicznych ST
(IDokumentE ST)

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy niezbędnej na etapie tworzenia, przetwarzania, składowania i przesyłania dokumentów w postaci plików elektronicznych. Główny nacisk jest położony na umiejętności praktyczne używania dokumentów elektronicznych  z uwzględnieniem różnych formatów ich zapisu, metod ich przetwarzania i technik ich składowania.You are not logged in. (Login)