You are not logged in. (Login)
Page: ()   1  2
Courses 
Literatura amerykańska do końca XX w./Zarys historii literatury amerykańskiej do końca XX w - (ćw) - W. Wilk-RegułaSelf enrolment
Teoria literatury z elementami poetyki (Wykład) - W. Wilk-RegułaSelf enrolment
Literatura brytyjska do końca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do końca XX w. (ćw) - W. Wilk-RegułaSelf enrolmentInformation
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (ćw) - W. Wilk-RegułaSelf enrolmentInformation
Wstęp do językoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji języka - A. SnarskaSelf enrolmentInformation
Gramatyka opisowa, II rok - ćwiczenia - A. SnarskaSelf enrolmentInformation
Business English 2 rok - 2017/18 - Stanisław Goźdź-RoszkowskiSelf enrolment
Problematyka tłumaczenia - II rok - 2017/2018 - Stanisław Goźdź-RoszkowskiSelf enrolment
Business English 3 rok - 2017/18 - Stanisław Goźdź-RoszkowskiSelf enrolment
Problematyka tłumaczenia - III rok - 2017/2018 - Stanisław Goźdź-RoszkowskiSelf enrolment
Semianarium Dyplomowe - 2017/18 - Stanisław Goźdź-RoszkowskiSelf enrolment
Teoria przekładu ćwiczenia (Translation Theory class) 2017-18) - Stanisław Goźdź-RoszkowskiSelf enrolment
Edukacja medialna – wykorzystanie komputerów w przekładzie (ćw.) - M. LisowskaSelf enrolment
Gramatyka kontrastywna, rok III - ćwiczenia - A. SnarskaSelf enrolmentInformation
Teoria Przekładu - Wykład - S. Goźdź-Roszkowski Self enrolment
Pedagogika społeczna - wykład i ćwiczenia (FA) 2017/18 - P. SobierajskiSelf enrolmentInformation
języki specjalistyczne-D.Młynarczyk-KowalecInformation
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Gramatyka PraktycznaSelf enrolmentInformation
LITERATURA NIEMIECKA IIIFGSelf enrolmentInformation
Historia filozofiiSelf enrolmentInformation

Skip Navigation

Navigation


You are not logged in. (Login)