You are not logged in. (Login)
Page: ()   1  2  3  4  5  6  ()
Courses 
Lektorat języka angielskiego - pedagogika 1 rok - M. SobańskaSelf enrolmentInformation
Pedagogika i polityka - wykład fakultatywny - I. KoepkeSelf enrolmentInformation
Metody badań pedagogicznych - ćwiczenia - M. Kamper-KubańskaSelf enrolment
Pedagogika społeczna - wykład i ćwiczenia - P. Sobierajski 2017/18Self enrolmentInformation
Pedagogika społeczna - ćwiczenia (I rok) - P. SobierajskiSelf enrolmentInformation
Seminarium dyplomowe - M. Kamper-KubańskaSelf enrolmentInformation
Pedagogika społeczna - ćwiczenia - M. Kamper-KubańskaSelf enrolmentInformation
Sprawności moralne w wychowaniu - J. HorowskiSelf enrolment
Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem - J. HorowskiSelf enrolment
Teoretyczne podstawy wychowania - J. HorowskiSelf enrolment
Seminarium dyplomowe - P. SobierajskiSelf enrolmentInformation
Diagnoza w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej - wykład - P. Sobierajski (2018-19)Self enrolmentInformation
Techniki negocjacji i mediacji (III ADM) - P. SobierajskiSelf enrolmentInformation
Metody badań pedagogicznych - wykład - K. KaszlińskaSelf enrolmentInformation
Media w edukacji - ćwiczenia - J. StruśSelf enrolment
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej - ćwiczenia - D. Kanarek-LizikSelf enrolment
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej - wykład - D. Kanarek-LizikSelf enrolment
Historia myśli pedagogicznej - wykład - B. MoraczewskaSelf enrolment
Filozofia wychowania. Ćwiczenia. - I. KoepkeSelf enrolmentInformation
Filozofia wychowania. Wykład. - I. KoepkeSelf enrolmentInformation

Skip Navigation

Navigation


You are not logged in. (Login)